TOWARZYSTWO PSYCHOPROFILAKTYCZNECzłonek Federacji na rzecz Reintegracji Społecznej TOWARZYSTWO PSYCHOPROFILAKTYCZNE
Członek Federacji na rzecz Reintegracji Społecznej

Jesteś  osobą odwiedzjącą tę stronę
FE Wiedza Edukacja Rozwój
Europejski Fundusz Społeczny
Equal - Europejskiego Funduszu Społecznego
Unia Europejska
Norway Grants
Ecorys
Fundusz dla Organizacji Pozarządowych
Kapitał Ludzki Wojewoda Mazowiecki PO FIO Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Fundusze EOG
Fundacja Batorego
 Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży


AKTYWNA INTEGRACJA W ŚRODOWISKU

program realizowany w okresie od 2017-04-01 do 2017-12-31

Celem programu jest wzmocnienie pozycji organizacji biorących udział w projekcie we własnym środowisku lokalnym oraz pogłębienie współpracy pomiędzy organizacjami.

W ramach programu TPP przeprowadzi szkolenie w zakresie aktywnej integracji społecznej dla 28 pracowników i wolontariuszy NGO.

Zakładamy, że w efekcie szkoleń warsztatowych uczestnicy będą bardziej aktywni w środowisku, zaangażują nowe osoby do pomocy rodzinom marginalizowanym: pracodawców, nauczycieli, sąsiadów, dalszą rodzinę. Staną się bardziej otwarci na wymianę i współpracę międzysektorową. Ważnym oczekiwanym efektem jest też zmiana świadomości uczestników dotycząca przyczyn i skutków problemów rodzin marginalizowanych, wzrost wiedzy o efektywnych metodach pomocy oraz zwiększenie identyfikacji pracowników i wolontariuszy z misją organizacji.

Program zakłada przeprowadzenie 180 godzin zajęć warsztatowych dla dwóch 14 osobowych grup szkoleniowych. Materiałem do pracy na warsztatach będą własne doświadczenia uczestników oraz zadania wykonane przez nich podczas szkolenia. Szkolenie skierowane jest do osób przygotowanych do wdrażania nowych metod, mających zarówno doświadczenia szkoleniowe jak i wstępne doświadczenie w organizowaniu systemów oparcia w lokalnej społeczności. Zajęcia warsztatowe prowadzone są przez 2 osobowe zespoły trenerskie (trener i trener wolontariusz). Większość zadań realizowana jest w podgrupach, co umożliwia indywidualizację pracy, ułatwia dzielenie się doświadczeniami zdobytymi w różnych programach.

Szkolenia warsztatowe prowadzone przez TPP nie zawierają postulatów, nie narzucają sposobów działania. Prowadzący zazwyczaj stawia pytania i zachęca do samodzielnego poszukiwania rozwiązań. Uczymy niezależności od autorytetu, od opinii innych, samodzielnego myślenia, odwagi w działaniu. Tylko w taki sposób przygotowane osoby, będą gotowe do podejmowania niekonwencjonalnych rozwiązań, świadomego uczenia się na próbach i błędach, poszukiwania własnej drogi.

Osoby i organizacje zainteresowane szkoleniami, warsztatami i konsultacjami zapraszamy do bezpośredniego kontaktu:
e-mail: biuro@tpp.org.pl,
telefon: 22 622 22 62.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły znajdziesz w Polityce Plików Cookies. Zamknij