TOWARZYSTWO PSYCHOPROFILAKTYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI
ZAPOBIEGANIE I PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ

Asysta usamodzielnienia 2014

TOWARZYSTWO PSYCHOPROFILAKTYCZNE Oddział w Warszawie

FEDERACJA NA RZECZ REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ

zapraszają na
Cykl konferencji

ASYSTENT USAMODZIELNIENIA

7-28 listopada 2014 r.


 

Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie zaprasza na kolejny cykl konferencji poświęcony przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej: ASYSTENT USAMODZIELNIENIA", które odbędą się w listopadzie 2014 r.:

  • 07.11.2014 r. - Białystok
  • 13.11.2014 r. - Otwock
  • 14.11.2014 r. - Płock
  • 20.11.2014 r. - Piaseczno
  • 28.11.2014 r. - Warszawa

 

W latach 2003-09 Towarzystwo, we współpracy z Federacją na rzecz Reintegracji Społecznej współorganizowało 6 ogólnopolskich cykli konferencji pod wspólnymi tytułami "Dzieci bez przyszłości", "Dzieci bez przyszłości w szkole", "Pomoc społeczna dzieciom bez przyszłości", "Sprawiedliwość dla dzieci bez przyszłości", "Rodzina dzieci bez przyszłości" i "Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości" poświęconych analizie przyczyn marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży w Polsce, skutkom procesu wykluczenia społecznego i prezentacji programów zapobiegania i przeciwdziałania marginalizacji społecznej. W konferencjach tych wzięło udział łącznie ponad 5.700 osób. Byli to przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, środowisk akademickich mediów oraz pracownicy placówek publicznych i organizacji pozarządowych.

W latach 2010-12 organizowaliśmy cykle konferencji pod wspólnym tytułem "Jak pomagać nie upokarzając" poświęcone standardom etycznym w środowisku zawodowym osób zajmujących się pomocą dla grup wykluczonych społecznie oraz kwestii poszanowania podmiotowości, godności i autonomii osób zmarginalizowanych. W cyklach konferencji "Przemoc w pomocy", "Przemoc w rodzinie" i "Przemoc wobec dzieci" wzięło udział ponad 3.000 osób.

W ubiegłym roku konferencja poświęcona była prezentacji programów pomocy dorastającym w opiece zastępczej w przygotowaniu do usamodzielnienia. W tym roku chcemy poddać refleksji przygotowanie asystentów usamodzielnienia do prowadzenia skutecznych programów pomocy wychowankom opieki zastępczej we wchodzeniu w dorosłe życie. Jakie cechy i umiejętności asystenta usamodzielnienia są do tego niezbędne. Jak rekrutować i szkolić asystentów usamodzielnienia, by rozwijali potrzebne w pracy z usamodzielnianą młodzieżą dyspozycje i umiejętności.

Dla młodych osób dorastających poza swoją rodziną, doświadczenia zdobyte w okresie dzieciństwa i dorastania, a szczególnie braki w tych doświadczeniach mogą stać się przyczyną poważnych problemów w ich dorosłym życiu. Odpowiednio przygotowana i życzliwa osoba może pomóc im w przezwyciężaniu problemów i przygotowaniu się do podjęcia nowych ról w samodzielnym życiu.


Z poważaniem:
Marek Liciński
 

Lp.

Miejsce

Data

Program

Zaproszenie

Karta zgłoszenia

1.

Białystok

07.11.2014

        
2.

Otwock

13.11.2014

        
3.

Płock

14.11.2014

        
4.

Piaseczno

20.11.2014

        
5.

Warszawa

28.11.2014

        
Materiały konferencyjne
 
Z opieki w dorosłość - model usamodzielnienia Pobierz w formie PDF
Potrzeby i problemy dorastających w opiece zastępczej
Anna Orzechowska
Pobierz w formie PDF
O przemocy
Marek Liciński
Pobierz w formie PDF
Asysta rodzinna
Marek Liciński
Pobierz w formie PDF

Zobacz nasze pozostałe projekty

Sponsorzy
Do góry
design by: Heksa.eu
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję